Překlad "první výstřel" do portugalštiny:


  Slovník čeština-Portugalština

První - překlad : Výstřel - překlad : První výstřel - překlad : První - překlad : Výstřel - překlad : Výstřel - překlad : První výstřel - překlad :

Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

První výstřel tě nezabije.
A primeira não o irá matar.
To byl první varovný výstřel přicházející finanční krize.
Foi o primeiro sinal de alerta para a crise financeira que não tardaria.
Výstřel?
Um... tiro? !
Výstřel!
O tiro!
Slyšela jsem výstřel.
Pensei ter ouvido um tiro.
To byl výstřel.
Parece que foi um tiro!
Slyšeli jsme výstřel.
Ouvimos um tiro!
Slyšel jsem výstřel.
Eu ouvi um tiro...
Co ten výstřel?
E o tiro?
Vystřelím varovný výstřel.
Disparo para o tecto. Sabes como é.
Jeden varovací výstřel.
Disparem um tiro de aviso.
Čekám na výstřel protivníka...
À espera que o inimigo dispare...
Výstřel zasáhl kyslíkové nádrže!
O tiro atingiuos!
Z ničeho nic padne výstřel.
Pistolas se acionam por si mesmas.
Po několika minutách zazněl výstřel!
Minutos depois um tiro!
Majore, neslyšeli jsme jedinej výstřel.
Major, não ouvimos nenhum tiro vindo de lá.
dokonce nebyl slyšet ani výstřel.
Não ouvimos tiros.
No, tohle je můj poslední výstřel.
Esta vai ser a minha cartada.
Ptvní výstřel musí být od něj.
O primeiro tiro deve vir dele.
V tenhle moment váš výstřel nikdo neuslyší.
Verás, nesse momento o disparo não se ouvirá.
Venku zazněI výstřel z brokovnice, někdo práskal.
Ao sair, alguém o tinha levado.
Jediný výstřel a jsme rozmetáni na kousky.
Um sopro... só um e voamos pelos ares.
Další výstřel by byl na tvé riziko.
Se der outro, o risco é seu.
Nikdy neuslyšíte ten výstřel, kterej vás zabije.
Nunca se ouve o tiro que te mata.
Slyšela jsi výstřel, když vlak přejížděl most.
Houve um disparo enquanto o comboio cruzava a ponte metálico.
Chvíli je ticho, a pak operátor slyší výstřel.
Há um silêncio, e o operador ouve um disparo.
Marine výstřel v L.A. během víkendu pravděpodobně nepřežije
Marinha filmado em L.A. no fim de semana improvável para sobreviver
Uspořádat fotografii, kterou chcete, pak lapat váš výstřel!
Organize as fotos que você quer, então o seu snap shot!
Rusko na nás v podstatě vypálilo varovný výstřel.
Essencialmente, a Rússia disparou um tiro de aviso à Europa.
Někdo zazvonil. Cože? Když otevřela dveře, padl výstřel.
Sim, uma, mas só me fazia ver montras de mobiliário... para ver salas de visita.
Když dozněl poslední výstřel, přesunuli nás do tábora.
Acho que vou ao hospital me despedir do Andy. Não vai adiantar.
Odkud přišel ten výstřel? Je to starej trik.
De onde é que veio aquele tiro?
Ta je nyní odevzdávána, aniž by padl jediný výstřel.
Hoje ela está a ser vivida sem que um único tiro tenha de ser disparado.
Jasně? V tom okamžiku tvůj výstřel nebude nikdy slyšet.
Como vê, num trecho destes, ninguém vai ouvir o tiro.
Elektrodový výstřel s dlouhým doletem do... žlázy právě zemřelého.
Elétrodo de longa distancia atiraram nas _BAR_glândulas pituitárias do recém mortos.
Jediný výstřel Craigu. Jen jediný a odstřelím mu palici.
Basta um tiro, Craig, um só, e estourolhe os miolos.
Slyšela bych výstřel, kdyby Nutteccio či Armand zastřelil Gilberta.
Se Nutteccio ou Armand tivessem atirado sobre o Gilbert, eu teria ouvido.
Neuvažovala jsi o tom, protože to byl tlumený výstřel.
Isso não tínhamos previsto. Foi o ruído do comboio cobriu os disparos.
Co je to výstřel rána? Ptal se Kemp, se náhle.
O que é a ferida tiro? , Perguntou Kemp, abruptamente.
Djokovič je tenis známka není jediný výstřel, ale jeho tělo.
Marca de tênis de Djokovic não é um único tiro, mas seu corpo.
Jak jste to uhodl? Nevím, je to jen výstřel naslepo.
Não sei, foi só um tiro no escuro.
Zatím to není nutné. Sluha slyšel zvýšené hlasy a výstřel.
Entretanto, os criados ouviram falar alto e o disparo.
Musím tě upozornit, že máš čas pouze na jeden výstřel.
Devo dizer que você só tem tempo para um tiro.
To je tvoje šance na život, unikátní výstřel ke svobodě.
É a oportunidade da tua vida. É uma ocasião única de te libertares.
Slyšel jsi Ringera, dosvědčil Kincadeovi výstřel na pana Whiteside v sebeobraně.
Ouviu Ringer testemunhar que Kincade atirou em Whiteside em legítima defesa.

 

Související vyhledávání: Výstřel Do Tmy - Ještě Jeden Výstřel - Jen Jeden Výstřel - Vystřel Do Vzduchu - Jsem Slyšela Výstřel - Byl To Výstřel - Výstřel Do Hlavy - Výstřel Z Pistole - Jsem Slyšel Výstřel - Zamiř A Vystřel -