Překlad "trvat licenci" na korejském jazyce:


  Slovník čeština-Korejština

Trvat - překlad : Trvat - překlad : Trvat - překlad : Trvat - překlad : Licencí - překlad : Trvat - překlad : Licencí - překlad : Trvat licenci - překlad : Trvat - překlad :

Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

Zobrazit informaci o licenci
라이선스 정보 보기
Můžeme prosím dostat licenci?
효과적이라는것을 보여주기만 하면 하고 판매 허가를 받으면 됩니다.
Ohrozila jsem svou lékařskou licenci.
의사자격을 위험하게 했어요
Tohle by tě stálo licenci.
그 후엔? 의사 자격증이 무사했을까?
Kde jste si udělala licenci?
펠로우쉽은 어디서 하셨어요?
Na vaše technologie máme licenci.
우리가 여기 온 건 기술제휴 때문입니다
Software právě zachytil licenci Jeda Hauslera.
제드 호이즐러의 번호판을 찾았어
Já můžu ztratit licenci, přijít o práci!
면허와 직장을 잃을 수도 있다고!
Co děláte vy? Má licenci soukromého detektiva.
나도 조사를 하고 있소
Vzali mu jeho makléřskou licenci po Gategate.
게이트 스캔들 이후로 면허 취소됐거든
Zlato, jsem realiťák, na tohle mám licenci.
자기야, 나 부동산 하잖아 그게 내 전문이라고
Nebude to trvat.
아직 아니야
Ne, dali jste v sázku mojí lékařskou licenci.
너희가 내 의사 면허를 위태롭게 했어 환자를 죽이다시피 했고
Může to trvat dlouho.
사춘기는 오래 지속될 수 있다는 말이죠.
Nebude to dlouho trvat.
여기서 기다려요.
Tohle bude dlouho trvat.
교활하군요
Bude to trvat dlouho?
이거 오래 걸리나요?
Můžete na tom trvat.
부인이 요구할 수 있어요
To bude chvíli trvat.
시간이 좀 걸릴 거예요
Tohle může chvíli trvat.
This could take a while.
Nebude to trvat dlouho.
멀지 않았습니다
To může chvíli trvat.
걸리겠네
Chcete na tom trvat?
그 생각은 확고하시죠?
Tohle může chvíli trvat.
시간이 너무 걸려.
Klid nebude trvat věčně.
큰 재앙이 생길 거예요
Může to chvilku trvat.
잠시 들어오세요
Nemá na to licenci a ještě nikdy to nedělala.
위생사인 그녀에게 허가되지 않았고, 한번도 해본 적이 없는 일이었습니다.
Bude to trvat 6 let.
6년이 지나야 합니다
Něčemu to bude trvat déle.
어떤 동물들은 시간이 더 오래 걸릴 것이고요,
Bude to ale trvat dlouho.
시간은 오래 걸리겠지만
Bude to nějakou dobu trvat.
시간이 좀 걸릴 거요
Ale bude to chvíli trvat.
두 시간쯤
Nebude to trvat dlouho trenere
들여보내요 오래 걸리진 않을 겁니다
Jak dlouho to bude trvat?
얼마나 걸려요 아저씨?
bude trvat, než vyrostou. Nezapomenu.
성장시간이 더 필요합니다
To nebude trvat moc dlouho.
오래 안 걸릴 거예요
Nebude to dlouho trvat. Dobře.
그리 멀진 않아요
Jak dlouho to bude trvat?
얼마나 걸리죠?
Jak dlouho to bude trvat?
얼마나 걸릴 것 같아요?
Oh, tohle bude chvilku trvat.
시간이 좀 걸릴 거예요
Jak dlouho bude operace trvat?
수술은 얼마나 걸리죠?
Nemělo by to trvat dlouho.
그리 오래 걸리진 않을거에요
Bude vám to trvat dlouho?
그럴지도 모르겠네요
Jak dlouho to může trvat?
얼마나 걸릴까요?
Už to nebude dlouho trvat.
이런 식으로 오래가진 않을 거에요

 

Související vyhledávání: Licenci Na Prodej Alkoholu - Přijít O Licenci - Licenci Na Alkohol - Přijdu O Licenci - Licenci - Získat Licenci - Udělit Licenci - Jak Dlouho To Bude Trvat - Nemělo By To Trvat Déle Než - Jak Dlouho To Ještě Bude Trvat -