Překlad "v neposlední řadě" do finštiny:


  Slovník čeština-Finský

V neposlední řadě - překlad : řadě - překlad : V neposlední řadě - překlad : V neposlední řadě - překlad : V neposlední řadě - překlad : V neposlední řadě - překlad : V neposlední řadě - překlad :

Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

A v neposlední řadě, Syed Kamall!
Viimeisenä muttei vähäisimpänä puhuu Syed Kamall.
A v neposlední řadě roste korupce.
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, myös korruption taso nousee.
V neposlední řadě je tu téma otázek.
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä kysymykset.
V neposlední řadě však chci vznést požadavek.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä asiana haluan esittää pyynnön.
V neposlední řadě je tu otázka Podněstří.
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, haluan mainita Transnistrian.
V neposlední řadě nemá Fidži demokratický režim.
On myös tärkeää huomata, ettei Fidžin tasavallassa ole demokraattista hallintoa.
V neposlední řadě měl být popis opatření krátký.
Viimeisenä on syytä mainita, että toimenpiteiden kuvauksia oli tiivistettävä.
A v neposlední řadě ETI nabízí odbornou přípravu.
Lisäksi ETI tarjoaa vielä ammatillista koulutusta .
V neposlední řadě chci poděkovat svým bezprostředním kolegům.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä haluan kiittää lähimpiä kollegojani.
V neposlední řadě se musíme zabývat tématem propojení.
Lopuksi on otettava esille yhteenliitäntöjä koskeva kysymys.
V neposlední řadě jsme Společenstvím 500 milionů lidí.
Viimeiseksi totean, että unioni on 500 miljoonan ihmisen muodostama yhteisö.
V neposlední řadě je zde otázka právního základu.
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on kysymys oikeusperustasta.
V neposlední řadě v oblasti zad a ramen ramen.
Varsinkin selän ja hartioiden hartiat.
V neposlední řadě jsme také destiček, pomáhá hojit rány.
Lopuksi myös verihiutaleet, auttaa parantamaan haavoja.
A v neposlední řadě ESF získal větší finanční váhu.
Kaiken kukkuraksi ESR ntaloudellinen painoarvo kasvoi.
V neposlední řadě je třeba zmínit tzv. Lucemburský kompromis .
Lopuksi on mainittava vielä niin sanottu Luxemburgin kompromissi.
V neposlední řadě mě znepokojuje existence dalšího konfliktu zájmů.
Lopuksi haluan todeta olevani huolestunut siitä, että eturistiriidoissa on toinenkin taso.
V neposlední řadě lze nyní poprvé použít opravné prostředky.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä, muutoksenhakukeinoja voidaan nyt hyödyntää ensimmäistä kertaa.
Patří sem v neposlední řadě hospodářská obnova a zaměstnanost.
Tämä velvollisuus koskee ennen kaikkea talouden elpymistä ja työllisyyttä.
A v neposlední řadě se intenzívně zaměřujeme na výsledky.
Keskitymme myös voimakkaasti tuloksiin, mikä on niin ikään tärkeää.
V neposlední řadě bych chtěla velmi poděkovat delegaci Parlamentu.
Lopuksi, mutta ei suinkaan vähiten, haluaisin kiittää parlamentin valtuuskuntaa.
V neposlední řadě si myslím, že přispět musí každý.
Lopuksi katson, että kaikkien on annettava panoksensa.
v A v neposlední řadě se pravomoci Parlamentu významně rozšířily.
Myös Euroopan parlamentin toimivaltaa on lisätty huomattavasti.
Zdálo se, že velmi známé a v neposlední řadě strach.
Hän näytti varsin tuttuja eikä vähiten peloissaan.
K takovým dokumentům náleží v neposlední řadě rovněž oznámení námitek.
Näihin asiakirjoihin kuuluu erityisesti myös väitetiedoksianto.
A v neposlední řadě potřebujeme větší a lepší mezinárodní spolupráci.
Viimeisimpänä mutta ei vähäisempänä, meidän on lisättävä ja tehostettava kansainvälistä yhteistyötä.
V neposlední řadě mi dovolte poukázat na alternativu k sankcím.
Haluaisin viimeiseksi käsitellä kysymystä pakotteiden mahdollisuudesta.
A v neposlední řadě mi dovolte, abych přednesl dva návrhy.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä asiana haluan esittää kaksi ehdotusta.
V neposlední řadě zpráva navrhuje globální standardy pro řízení likvidity.
Mietinnössä ehdotetaan myös likviditeetin hallintaa koskevia yleisiä normeja.
A rozhodně v neposlední řadě musíme vytvořit více pracovních míst.
Viimeisenä mutta ei varmasti vähäisimpänä meidän on luotava lisää työpaikkoja.
V neposlední řadě je zvláštní pozornost věnována záležitosti akciových opcí.
Myös osakeoptioihin kiinnitetään erityistä huomiota.
A v neposlední řadě to, v co by debata měla vyústit.
Lopuksi kysymys siitä, mihin tämän keskustelun pitäisi johtaa.
Bavíme se zde v neposlední řadě o řadě nových povinností, které vyplývají z Lisabonské smlouvy.
Emme unohda myöskään keskustelua Lissabonin sopimuksen tuomista uusista velvoitteista.
V neposlední řadě na západním pobřeží USA, kde bílá jazz prorazili.
Eikä vähiten Yhdysvaltojen länsirannikolla, jossa valkoinen jazz murtautui läpi.
V neposlední řadě, Oxandrolone nepotlačuje vaše tělo vlastní produkci tělesný hormonu.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, Oxandrolone ei tukahduttaa elimistön omia kehon hormonin tuotantoa.
A v neposlední řadě, vyhlášené úrokové sazby mohou ovlivnit nabídku úvěrů.
Ohjauskor koihin tehdyt muutokset saattavat lisäksi vaikuttaa lainatarjontaan.
A v neposlední řadě, i samotné vypočtení nových cen představuje náklad.
Uusien hintojen laskeminen on sekin kallista.
V neposlední řadě se zpráva nevěnuje spotřebě ve smyslu přílišné spotřeby.
Lopuksi huomauttaisin, ettei mietinnössä mainita kulutusta ja nimenomaan ylikulutusta.
V neposlední řadě zmíním boj proti terorismu a za lidská práva.
Lopuksi käsittelen terrorismin torjuntaa ja ihmisoikeuksia.
V neposlední řadě bych chtěl říci pár slov o rozvoji venkova.
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, haluan puhua maaseudun kehityksestä.
V neposlední řadě musíme zajistit, aby občané měli přístup k pomoci.
Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä asiana meidän on varmistettava, että kansalaisilla on mahdollisuus saada apua.
A v neposlední řadě jsou plodem intenzivních diskusí s touto sněmovnou.
Ja, mikä tärkeintä, ne ovat seurausta parlamentin kanssa käymistämme intensiivisistä keskusteluista.
V neposlední řadě se musíme vypořádat s používáním antibiotik v chovu zvířat.
Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä meidän on saatava antibioottien käyttö karjataloudessa kuriin.
V neposlední řadě mohou klastry počítat s významnou podporou evropské politiky soudržnosti.
Klusterit saavat myös merkittävää tukea EU n koheesiopolitiikasta.
Je to politický výtvor průmyslových států a v neposlední řadě Evropské unie.
Se on teollisuusmaiden eikä vähiten Euroopan unionin luomus.

 

Související vyhledávání: V Neposlední řadě - V Neposlední řadě Proto, že Z - V Neposlední řadě: - V První řadě Bych Chtěl - Kdo Je Další Na řadě - Vyloučený Na Poslední Kmenové Radě - Vyloučena Na Poslední Kmenové Radě - Uvidíme Se Na Kmenové Radě - Vyloučen Na Minulé Kmenové Radě - Teď Jste Na řadě Vy -