Překlad "typ plavidla" do estonského jazyka:


  Slovník čeština-Estonština

Typ plavidla - překlad : Typ plavidla - překlad : Typ plavidla - překlad : Plavidla - překlad :
Klíčová slova : Vaenlase Laevad Aluse Saksa Surmavaks

Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

TYP PLAVIDLA
LAEVA TÜÜP
TYP PLAVIDLA
Jää
Typ plavidla
liide
typ plavidla,
laevatüüp
f) typ plavidla
f) laeva tüüp
d) typ plavidla
d) laeva tüüp.
d) typ plavidla.
d) laeva tüüp.
e) typ plavidla,
e) laevatüüp
Typ plavidla BO
FAO kood
Typ plavidla Kategorie rybolovu
Püügivahendi kood (8)
Typ plavidla Kategorie rybolovu
Vaatlejate kindlasummaline tasu
typ plavidla, délku a BRT,
laeva tüüp, pikkus ja brutoregistertonnaaž,
e) typ plavidla podle této klasifikace
e) laeva liik järgmise nomenklatuuri kohaselt
Typ plavidla Plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí Podpůrné plavidlo
Sügavkülmutusvõimsus (tonnides 24 tunni kohta) Lastimahutavus Arv
upravující koeficienty (ekvivalent nosnosti) pro každý typ a kategorii vnitrozemského vodního plavidla.
kohandamiskoefitsiendid (vastav tonnaaž) igale siseveelaeva tüübile ja liigile.
Typ plavidla je transportér neutronového paliva třetí třídy, posádka 81, 300 pasažérů.
Sõiduk on kolmanda klassi neutroonne kütusekandja, meeskonnas 81, 300 reisijat.
Typ plavidla plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru
Brutotonnaaž (GT) Netotonnaaž
vznášedlová plavidla na vzduchovém polštáři (typ s poddajnou zástěrou), která mají všechny dále uvedené charakteristiky
Õhkpadjal sõidukid (täispõllega), millel on kõik järgmised omadused
velitel plavidla nebo jeho zástupce musí před každou plavbou oznámit příslušným orgánům typ lovného zařízení na palubě, ledaže se typ lovného zařízení oznámeného pro předešlou plavbu nezměnil.
enne iga reisi esitab laeva kapten või kapteni esindaja pädevatele asutustele eelteate pardal oleva püügivahendi tüübi kohta, kui püügivahendit on muudetud võrreldes eelneval reisil kasutatud püügivahendiga.
Jestliže byla sjednána přeprava určitým plavidlem nebo typem plavidla, smí dopravce zboží zcela nebo zčásti naložit nebo přeložit na jiné plavidlo nebo jiný typ plavidla bez souhlasu odesílatele pouze tehdy,
Kui on kokku lepitud, et vedu toimub spetsiaalsel laeval või eriliiki laeval, on vedajal õigus laadida või ümber laadida kaup tervikuna või osaliselt teisele laevale või teist liiki laevale ilma kaubasaatja nõusolekuta üksnes
velitel plavidla nebo jeho zástupce musí před každým výjezdem předem oznámit příslušným orgánům typ lovného zařízení, které bude na palubě, kromě případů, kdy se typ zařízení od posledního oznámení nezměnil.
enne püügireisi edastab laeva kapten või tema esindaja pädevatele asutustele eelteate pardal olevate püügivahendite liigi kohta, välja arvatud juhul, kui püügivahendite tüüp on sama, millest teatati eelmise püügireisi puhul.
veškeré další doklady nebo osvědčení požadované na základě zvláštních ustanovení vztahujících se na dotyčný typ plavidla v souladu s tímto protokolem.
mis tahes muu dokument või tõend, mida nõutakse käesoleva protokolli kohaselt asjaomase laevaliigi suhtes kohaldatavates eeskirjades.
veškeré další doklady nebo osvědčení požadované na základě zvláštních ustanovení vztahujících se na dotyčný typ plavidla v souladu s touto dohodou.
Pangaülekannetega seotud kulud kannab laevaomanik või tema esindaja.
Typ určuje typ tiskárny.
Printeri tüüp tüüp näitab printeri tüüpi.
Kvalita, typ inkoustu, typ média
Kvaliteet, tinditüüp, meediatüüp
jméno vlastníka plavidla nebo velitele plavidla
laeva omaniku või kapteni nimi,
jméno vlastníka plavidla nebo velitele plavidla,
laeva omaniku või kapteni nimi,
DRŽITEL LICENCE MAJITEL PLAVIDLA ZÁSTUPCE PLAVIDLA
LITSENTSIOMANIK LAEVAOMANIK LAEVAAGENT
Rozlišení, kvalita, typ inkoustu, typ média
Lahutusvõime, kvaliteet, tinditüüp, meediatüüp
Tato směrnice se nevztahuje na plavidla pro lov ryb a plavidla zpracovávající ryby, plavidla pro vrtné práce a pro průzkum, remorkéry a tlačná plavidla, výzkumná a pozorovací plavidla, vojenská plavidla a plavidla používaná výlučně pro neobchodní účely
Käesolevat direktiivi ei kohaldata kalapüügilaevade, kalatöötlemislaevade, puur ja uurimislaevade, vedurlaevade, tõukurpuksiiride, uurimis ja hüdrograafialaevade, bagerite, sõjalaevade või üksnes mittekaubanduslikul eesmärgil kasutatavate laevade suhtes
i) rekreační plavidla a částečně zhotovená plavidla
i) väikelaevadele ja poolvalmis paatidele
Typ vozidla základní motor typ motoru 1
Sõidukitüüp algmootor mootoritüüp 1
Typ
Liik
typ
Algebra tüüp
typ
Splaini tüüp
typ
Välistekstuuri tüüp
typ
Nihke tüüp
Typ
Tüüp
Typ
Tüüp Noun
Typ
tüübiga
Typ
Tüüp
Typ
Tüüp
Typ
Tüüp
Typ
Tüüp
typ
tüüp

 

Související vyhledávání: Ty Taky Nejsi Můj Typ - Co Je To Za Typ - Vy Jste Přesně Ten Typ - Ale Není To Můj Typ - Není To Můj Typ - Je To Nějaký Typ - Ona Je Ten Typ - Jste Přesně Ten Typ - Tohle Není Ten Typ - Nejsem Ten Typ Holky -