Překlad "účtů vedených u" do bulharštiny:


Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

Zahrnuje počet účtů vedených úvěrovými institucemi na konci účetního období.
Тази променлива съответства на броя сметки, притежавани от кредитните институции в края на отчетната година.
Celých 147 odlišných jazyků, vedených jako nářečí.
В Индия са установени 147 местни говора...
Editor účtů
Сметки
Druhy účtů
Видове сметки
Vypořádání účtů
Уреждане на сметки
Stav účtů
Статус на партида
Podmínky účtů
Условия за притежаване на партида
Uzavření účtů smluvních stran KP, účetních závěrek, osobních vkladních účtů a vkladních účtů obchodní základny
Закриване на партиди на страни по ПК, партиди за управление, партиди за квоти на лица и партиди за квоти на платформи за търговия
To řekl, když byl u všech účtů za velmi dobrý učitel školy.
Така например, той е от всички сметки, много добър учител училище.
U uživatelských účtů na pracovních stanicích účastníka nesmí být zřízena správcovská práva.
Компютърните сметки на потребителите в работните станции на участника нямат административни привилегии.
Jeho zapojení je typické problémy, vedených aplikované matematiky panely.
Неговото участие е типично за проблеми, обработени от Приложна математика панел.
Bylo zjištěno, že šlo o 800 mužů vedených Garibaldim.
Впоследствие се разбра, че това е банда от 800 мъже, водени от Гарибалди.
Roční počet vedených projektů 45 Oblast činností IFP Axens
Годишен брой на проведените проекти 45 Област на дейност на ФИП Axens
Jedná se spíše o otázku účtů toků než účtů zásob.
Това са по скоро сметки за потоци, отколкото сметки за запаси.
ze všech účtů
от всички сметки
Kopie hotelových účtů?
Сметки от хотела?
31 tisíc účtů.
31000 сметки.
Slučování účtů subjektů.
Протокол за изменение държавите членки съобщават на Швейцария и съответно Швейцария уведомява Европейската комисия за това дали е използвана предвидената в настоящия параграф възможност.
Slučování účtů subjektů.
Суми, за които се счита, че включват равностойността в друга национална валута.
Slučování účtů subjektů.
Счита се, че всички суми в националната валута на всяка държава членка или на Лихтенщайн включват равностойността в други валути, както е предвидено във вътрешното право.
Slučování účtů subjektů.
За целите на прилагането на изискванията за сумиране, посочени в настоящата точка, към всеки титуляр на съвместна финансова сметка се отнася цялата наличност или стойност по съвместната финансова сметка .
Slučování účtů subjektů.
Специални правила за сумиране, приложими за отговорния служител за връзка с клиента.
Slučování účtů subjektů.
Предоставяща информация финансова институция
Otevření peněžních účtů
Откриване на парични сметки
šetření rodinných účtů,
проучването на бюджета на домакинствата,
Otevírání peněžních účtů
Откриване на парични сметки
rozsah pokrytí účtů
обхватът на сметките
Tento postup funguje u služeb Google, Outlook.com, Facebook a dalších běžných typů účtů.
Това работи за Google, Outlook.com, Facebook и други често използвани видове акаунти.
Informace týkající se osobních vkladních účtů, vkladních účtů obchodní základny a účtů ověřovatelů, které jsou poskytovány národnímu správci
Информация относно партиди за квоти на лице, партиди за квоти на платформа за търговия и партиди на верификатори, която се предоставя на националния администратор
Misionář. V letech 1962 a 1975, sedm Mariner misí vedených
мисии. Между 1962 г. и 1975 г., седем мисии Маринър Проведени
Stojíme před prudkým nárůstem represí vedených proti ochráncům lidských práv.
Изправени сме пред драстично засилване на репресиите, насочени срещу защитниците на правата на човека.
Toto změní emaily u všech vašich účtů, které budou následovně spojeny s tímto emailem.
Това ще промени имейл адресите на всичките Ви акаунти и занапред те ще бъдат свързани със същия имейл адрес.
Povolit správu účtů samba
Включване на управлението на потребителите за Самба
Správa účtů a identitName
Настройване на самоличносттаName
Dosaženo maximálního počtu účtů.
Достигнат е максималният брой връзка.
pouze z vybraných účtů
само от проверени сметки
Audit a zveřejňování účtů
Одиторска проверка и публикуване на финансови отчети
Kolik tajných účtů existuje?
Колко подобни сметки има?
Slučování účtů fyzických osob.
груповият застрахователен договор с откупна стойност или груповият анюитетен договор са издадени на работодателя и включват 25 или повече служители притежатели на сертификати
Slučování účtů fyzických osob.
Специални правила за сумиране, приложими за отговорния служител за връзка с клиента.
Slučování účtů fyzických osob.
Правила за сумиране на наличност по сметки и във връзка с валутата
Slučování účtů fyzických osob.
За целите на прилагането на изискванията за сумиране, посочени в настоящата точка, към всеки титуляр на съвместна финансова сметка се отнася цялата наличност или стойност по съвместната финансова сметка .
Slučování účtů fyzických osob.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОНЯТИЯТА
Audit a zveřejňování účtů
Управителният съвет назначава независими одитори за проверка на счетоводната отчетност на Фондацията.
Audit a zveřejňování účtů
Член 17

 

Související vyhledávání: Peníze Ze Svého účtu - Na Vašem účtu - číslo Vašeho účtu - Si Zaslouží úctu - Informace O účtu - Na Svém účtu - číslo Mého účtu - Zůstatek Na účtu - Výpisy Z účtu - úctu K ženám -