Překlad "se mi smát" do anglického jazyka:


  Slovník čeština-Angličtina

Smát - překlad : Se mi smát - překlad : Smát - překlad : Se mi smát - překlad : Smát - překlad :
Klíčová slova : Laugh Laughing Smiling Smile

Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

Proč se mi zase neskusíte smát?
What?
Vaše výsost se mi bude smát.
Your Majesty shall mock at me.
A moje parta se mi už nebude smát.
And I can't have my posse laughin' at me.
Kdybych vám něco řekla, slíbíte mi, že se mi nebudete smát?
If I tell you something, will you promise not to laugh at me?
Měl jsem vědět, že se mi budeš jen smát.
Always I should have known... you would only laugh at me.
Přestaň se smát a řekni mi, co mám dělat.
STOP GRINNING AND TELL ME WHAT TO DO.
Já vám to řeknu, ale nesmíte se mi smát.
I'll tell you, if you promise not to laugh.
Paulo, něco ti řeknu, jestli se mi nebudeš smát.
Paula, if you won't laugh at me, I'd like to tell you something.
Tati, jestli se tomu chceš smát, je mi to líto.
Dad, if you think it's funny, I'm sorry.
Zapamatujte si, že se mi nikdy v životě nebudete smát.
Now remember, as long as you live, never to laugh at me.
Můžete se mi smát, ale poprvé v životě jsem ochutnal život!
You gentlemen can laugh... but for the first time in my life, I've tasted life!
Předpokládám, že se mi budete smát, myslet si, že jsem šílený.
I guess you're gonna laugh at me, think I'm crazy.
Se smát
Away
To se mi smát To mě přivedlo k mému smysly za minutu.
It made me laugh an' it brought me to my senses in a minute.
Pokud můžete udělat nic lepšího, než se mi smát, můžu jít jinam.
If you can do nothing better than laugh at me, I can go elsewhere.
Takže když mi budete říkat, že dokážu nemožné, asi se vám budu smát.
So if you tell me I can do the impossible I'll probably laugh at you.
Budou se smát.
They'll laugh.
Budu se smát.
How she'll laugh.
Budeš se smát.
This'll land you a laugh.
Mám se smát?
Am I laughing?
Nebudu se smát.
I won't laugh at you.
Umí se smát
Shake 'em away
Nebudte se smát?
You won't laugh?
Možná se mi budete smát, ale já věřím tomu, že mě manželka myšlenkově ovládala.
You may find if funny, but I am convinced that my wife was controlling me with her mind.
Ty se budeš smát.
Oh, you'd laugh.
Jak se nemůžeš smát?
How could you not smile?
Přestat se smát, jasný?
Stop laughing, OK?
Dost jsi se smát?
Dost thou not laugh?
Budou se ti smát.
You'll find them laughing at you.
Bude se jim smát.
He'll laugh at them.
Lidé se budou smát.
Just to make people laugh.
Pak se začala smát.
Then she started to laugh.
Nemohla jsem se smát.
I couldn't laugh.
Musela jsem se smát...
We both laughed out loud...
Abyste se mi pak mohla smát že americký námořník vás požádal, aby jste si ho vzala?
Did it make you laugh to have a common American seaman ask you to marry him?
Proto se mu nelze smát.
For this reason, I cannot laugh at him.
Nemohl jsem se přestat smát.
I couldn't stop laughing.
Nemohl jsem se přestat smát.
I couldn't stop myself from laughing.
Nemohla jsem se přestat smát.
I couldn't stop myself from laughing.
Tom se pravděpodobně nebude smát.
Tom probably won't laugh.
Vlajková výzdoba se začal smát.
Bunting began to laugh.
Oni mají právo se smát.
It's all right, they got right to laugh.
Clemente Minivere, opovaž se smát.
Clement Miniver, don't you dare smile.
Musel bych se tomu smát.
Make me laugh.
Jak se teď můžeš smát?
There's really no reason to laugh.

 

Související vyhledávání: Kdo Se Bude Smát - Se Ti Budou Smát - Budou Se Nám Smát - Se Tomu Budeme Smát - Já Se Budu Smát - Se Mi Bude Smát - Budeš Se Smát - Se Budeš Smát - Se Nebudeš Smát - Se Tomu Smát -