Překlad "Nevadí že" do španělského jazyka:


  Slovník čeština-španělština

Nevadí - překlad : Nevadí - překlad : Nevadí - překlad : Nevadí - překlad : Nevadí - překlad : Nevadí - překlad : Nevadí - překlad : Nevadí - překlad :
Klíčová slova : Moleste Importe Molesta Preocupes Igual

Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

Nick říkal, že mu to nevadí, pokud to nevadí vám.
Nick dijo que le parecía bien si a usted le parecía bien.
Že nám to nevadí.
Que estábamos de acuerdo con esto.
Předpokládám, že to nevadí.
Supongo que no le importa.
Carlotta nevadí, že ne?
No te enfadarás con Carlotta, verdad?
Nevadí mi, že pláčeš.
No me importa que llores.
Nevadí mi, že umřu.
No me importa morir.
Nevadí, že se namočíte?
Le importa mojarse los pies?
Nevadí ti to, že?
No te importa, verdad?
Říkáš, že... že ti to nevadí?
Quieres decir que no te ha molestado?
Dickon, že nevadí th 'mokrý.
Dickon que no le importa th 'húmedo.
Nevadí vám to, že, Anno?
No te molesta Ana?
Nevadí, že jsem se zastavil?
Te molesta que viniera?
Nevadí vám to, že ne?
No os molesta, verdad?
Tobě nevadí, že všichni lžou?
No te parece odioso un tipo que miente todo el tiempo?
Nevadí ti, viď, že ne?
De veras no te importa?
Nevadí, že o tom mluvím?
Te molesta que exponga tu pobreza?
Nevadí vám to, že ne?
No le importará, verdad?
Snad nevadí, že se ptám...
Te importa que te lo pregunte?
Nevadí vám, že to říkám?
Te molesta?
Nevadí vám to, že ne?
Claro.
Nevadí vám to, že ne?
Espero que no te importe.
Řekl jsem, že to nevadí!
Da lo mismo!
Snad to nevadí, že jsem...
Quizas no importa que yo no...
Nevadí. Nevadí mi povídat si.
No tenemos que hacer nada.
Nevadí, nevadí. Nezáleží na tom.
No importa.
Tvůj manžel říká, že to nevadí.
Tu esposo dice que esta bien.
Jestli ti nevadí, že budem venku.
Si no te importa estar fuera.
Mami, nevadí ti, že půjdeš sama?
Mamá, estarás bien yendo tu sola?
Nemysli si, že mi to nevadí.
No creas que no me importa.
Věřte, že mi to nevadí, pane.
Permítame que no me preocupe por eso.
Možná vám nevadí, že vás nenávidí!
Tal vez no le importa que le odiemos!
Neříkej nevadí . Řekni, že je krásný.
No digas está bien , di que es bonito.
To přece nevadí, hlavně že jezdí.
Qué va. Es un golpe sin importancia.
Doufám, že vám to nevadí, pane.
Le importa, señor?
Nevadí, že si vás takhle oťukávám?
No le molesta que lo interrogue un poco?
Nevadí ti to, Sally, že ne?
No te importa, verdad, Sally?
Nevadí vám, že jsem vás oslovila?
Le importa que hable con usted?
Nevadí ti, že to je holka?
Estás decepcionado porque es una chica?
Astaritovi nevadí, že budeš vídat Gina.
Astarita, no tiene nada en contra de que sigas viendo a Gino.
Nevadí,hlavně že máme svoje vlasy.
No pasa nada.
Dej jí vědět, že ti to nevadí.
Hazle saber que te sientes bien con el asunto
Řekl jsem, že mi to nijak nevadí.
Contesté que eso no suponía ningún problema para mí.
Nevadí ti, že jsem sem takhle vpadla?
No te importa que venga a toda prisa?
Nevadí, když vám budu říkat Dorothy, že?
No te importa que te llame Dorothy, no?
Pokud ti nevadí, že se budu upravovat.
Si no le molesta que siga maquillándome...

 

Související vyhledávání: Ale Jestli Ti To Nevadí - Takže Pokud Ti To Nevadí - Vůbec Mi To Nevadí - Ale To Mi Nevadí - Tak Mi To Nevadí - Doufám že To Nevadí - Už Mi To Nevadí - Ale Nevadí Mi To - Doufám že Vám Nevadí - Nevadí Ti To -